Pogotowie Architektoniczne

w formie konsultacji z błyskawicznym dojazdem do klienta

- Szybkie konsultacje architektoniczne
- Doradztwo podczas zakupu działek, mieszkań oraz projektów typowych.
- Ocena możliwości adaptacji pomieszczeń na cele handlowe i usługowe
- Ocena możliwości dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do wizji klienta
- Pomoc w rozwiązaniu problemów projektowych, urzędowych, wykonawczych i ofertowych zarówno w trakcie procesu projektowego jak i budowy
 

Opinie o stanie technicznym

Oceny stanu budynku

 

Świadczymy usługi wykonywania opini o stanie technicznym. Ocena stanu budynku wystawiona jest na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej.

 

Nadzór budowlany nad inwestycją

(kierownik budowy)

 

Świadczymy usługi nadzorów: budowlanych, autorskich, inwestorskich

Projekty technologii sanepid w tydzień


  1. Inwentaryzacja
    Wykonamy inwentaryzację lokalu
  2. Projekt technologii
    Wykonamy projekt technologii dostosowany do potrzeb klienta oraz zgodny z normami i wymogami prawnymi
  3. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą sanepid
    Wykonamy projekt technologii lokalu zaakceptowany i uzgodniony przez rzeczoznawcą sanepid, który jest niezbędny do dobioru lokalu przez sanepid           
 
Copyright ©2018 Mado 1, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 355