Oferta

 

 

Oferujemy Kompleksową obsługę formalno-prawna

 
- Analiza inwestycyjna terenu
- Indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
- Projekty domów typowych z katalogu ( murator, Z500, archon itp.)
- Adaptacje i zmiany projektów typowych
- Projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych
- Projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych
- Projekty budowli inżynierskich
- Projekty garaży i budynków gospodarczych
- Projekty remontów- Projekty zmiany sposobu użytkowania
- Projekty technologii sanepid, np. lokali gastronomicznych, aptek, gabinetów lekarskich, salonów kosmetycznych itp.
- Projekty zamienne
- Projekty rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków
- Projekty rozbiórki
- Inwentaryzacje budowlane
- Projekty zabezpieczenia budynków na szkody górnicze
- Projekty zjazdów z dróg publicznych
- Projekty zagospodarowania terenu
- Projekty termomodernizacji i dociepleń obiektów
- Wstępne analizy funkcjonalne
- Opinie o stanie technicznym
- Kosztorysowanie
- Aktualizacje kosztorysów
- Specyfikacje techniczne
- Świadectwa charakterystyki energetycznej
- Audyty energetyczne
- Obsługa wniosków WFOŚ
- Nadzór budowlany- kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski
- Zastępstwo inwestycyjne
- Doradztwo techniczne i wykonawcze
- Mapy do celów projektowych
- Ekspertyzy i opinie geotechniczne
- Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń p.poż., BHP i sanitarno-higienicznych.
- Opinie PPOŻ
- Projekty branży drogowej oraz instalacji sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
- Wyodrębnienie samodzielnych lokali
- Projekty wnętrz mieszkalnych oraz publicznych
- Wizualizacje budynków, wnętrz, terenu
- Projektowanie mebli
- Weryfikacja i sprawdzanie projektów oraz kosztorysów
- Projekty placów zabaw
- Projekty siłowni zewnętrznych
- Projekty parków tematycznych
 
 
Copyright ©2018 Mado 1, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 527